2011/2012

In samenwerking met John Schut en Cathrien van Verschuer wordt in een reeks van 8 artikelen een beeld geschetst van de huidige en toekomstige positie van de diergeneeskunde. Centrale vraag daarbij is: zelf sturen of gestuurd worden. Aan de hand van de begrippen cultuur, structuur, vakmanschap en systeem wordt de diergeneeskunde actualiteit in een bedrijfskundig perspectief geplaatst.

Deel 1: De apotheekloze dierenarts: doem of zegen?

Deel 2: De dierenarts: bestuurder of passagier? (deel 1)

Deel 3: De dierenarts: bestuurder of passagier? (deel 2)

Deel 4: Vroeger komt nooit meer

Deel 5: Centraal Kwaliteitsregister Diergeneeskunde: einde of begin van de dierenarts als professional

Deel 6: Duurzame ontwikkeling: inzicht en uitzicht

Deel 7: Duurzaamheid deel 2: slechts door dienen komt men tot heersen

Deel 8: Van dierenarts naar MEDI-arts

De diergeneeskunde is in beweging van een klassieke naar een duurzame benadering. De dierenarts wordt een MEDI-arts in een groter speelveld en met andere verantwoordelijkheden. Nooit eerder deed de samenleving een veelomvattender appèl op de kennis en kunde van de dierenarts.
De kansen zijn groot. De MEDI-arts is aan zet.