Curalis's kernteam bestaat uit Fred Schaeffer en Hans Maathuis.

Zij hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke ambitie. Curalis is een groot netwerk waar deskundigheid, kennis en inzet van zeer gemengde aard samenkomt. Afkomstig van zowel binnen als buiten de diergeneeskunde.
Het kernteam stelt zich voor:

Fred SchaefferIs afgestudeerd als dierenarts in 1986. Hij heeft ervaring opgedaan in vele aspecten binnen en buiten de diergeneeskunde. Binnen de diergeneeskunde, aanvankelijk veel in de landbouwhuisdieren, later meer in de gezelschapsdierensector. Hij heeft aan de lijve ondervonden hoe moeilijk een combinatie te maken is tussen de rol als praktijkeigenaar (van meerdere klinieken) en de rol als genezend dierenarts.
Fred is regelmatig ingegaan op verzoeken voor bestuurlijk werk op vele gebieden. Staat binnen Curalis bekend als de creatieveling, de teamspeler, en de bruggenbouwer met zeer brede interesses. Zijn missie is om de kern van de diergeneeskunde te borgen in een veranderend speelveld.

Motto: ‘Wie het “waarom” heeft kan veel “hoe” verdragen.’

Hans MaathuisIn 1977 als practicus te Etten-Leur begonnen. Na associatie, al snel betrokken bij de beroepsorganisatie in diverse bestuursfuncties.
In die tijd ontstond ook de belangstelling voor de ontwikkeling, organisatie en het management van dierenartsenpraktijken en groeide de praktijk uit van een plattelandspraktijk naar een modern veterinair centrum. Daarnaast realiseerde en beheerde Hans een inkoopcombinatie voor West Brabant en stond aan de basis van een regionale dienstregeling. Vanwege de toenemende belangstelling voor management en organisatie werden diverse cursussen en opleidingen gevolgd om meer kennis op dat terrein te verwerven.

Door de automatisering van de praktijk raakte hij betrokken bij de IT sector. Eerst als adviseur, later (na een door hem uitgevoerde reorganisatie) als manager en tenslotte in 1995 na een fusie als directeur van Synapses IT B.V.

In de loop der jaren groeide echter steeds meer de behoefte om de brede kennis en ervaring aan anderen ter beschikking te stellen. Daarom besloot Hans in 2002 om Synapses IT te verkopen en zich geheel te gaan wijden aan advisering, ondersteuning, training van praktijken organisaties die behoefte hebben aan een beter resultaat met behoud van een goede werksfeer. In Curalis kan hij deze ambitie volledig waar maken.

Motto: 'Een ander de eer en ik het resultaat.'