Verkenningsfase
Wederzijdse kennismakingsperiode waarin de specifieke behoefte van de kliniek wordt benoemd en op basis daarvan gekozen wordt welke samenwerkingsvorm het beste past.

Praktijkstructurering

Centraal staat hier het stroomlijnen van de werkprocessen, uniformering van de werkmethoden, en natuurlijk kwaliteitsborging; het verder professionaliseren naar een moderne bedrijfsvoering.

Personeel
Wij helpen bij werving / selectie en beëindiging van dienstverband; implementeren functieomschrijvingen en begeleiden jaarlijkse functionering- en beoordelingsgesprekken. Op de werkvloer coachen we en samen met onze huisleveranciers worden trainingen aangeboden.

Marketing
Curalis bouwt mee aan individuele acties voor een kliniek, maar ook in de gezamenlijkheid worden nieuwe acties ontplooid. Met een Curalis website en nieuwsbrieven nemen wij werk uit handen; met de ontwikkeling van nieuwe diensten leggen we een basis voor verdere groei.

Boekhouding
Door de boekhouding over te nemen kunnen wij snel en betrouwbaar rapporteren en sturingsinformatie verstrekken voor belangrijke investeringen of beleidskeuzes: beter en actueel inzicht in het reilen en zeilen van de kliniek.

Assurantiën
Het blijkt vaak nodig te zijn om de verzekeringsportefeuille door te lichten. Aan de andere kant worden kortingsvoordelen aangeboden door samen via een gezamenlijke  assuradeur in te kopen.

Inkoop
Door deling van kennis en ervaring wordt kracht gerealiseerd om de beste prijs/kwaliteitverhouding te behalen. Door met een beperkt aantal leveranciers samen te werken ontvangen de klinieken ook extra steun en service.

Klankbordgroepen

Curalis partners vinden elkaars gehoor tijdens de reguliere klankbordgroepen waar we o.a. gezamenlijke èn individuele kansen en bedreigingen in alle openheid met elkaar bespreken. Hierdoor ontstaan bijv. weer nieuwe acties waar iedereen van kan mee profiteren. In ieder geval voor iedereen een bijzondere leerervaring.

Kengetallen
Meten is weten,en door open samen informatie uit te wisselen is het gemakkelijker en prettiger om zo een realistisch beeld te vormen van waar je als individuele kliniek staat in een steeds bewegende markt. Inzicht waarom een actie wel of niet succesvol verloopt is van sleutelbelang voor continuïteit. 

Advisering
Van het inslaan op nieuwe wegen zoals associatie, dissociatie, goodwillbepaling tot het verkopen van de kliniek; voor Curalis zijn dit wegen om haar toegevoegde waarde aan te bieden te onderzoeken welke lange termijn raakvlakken er zijn.   

Identiteit
Door samen een visie en missie te ontwikkelen ontstaat een zelfbeeld dat als bindende factor werkt voor de teamleden en de dienstverlening. Klinieken met een gemeenschappelijke ambitie en daarmee  een eigen identiteit zijn succesvoller dan klinieken die dat niet hebben.