Referenties

Zoals u op deze site kunt lezen, biedt het Curalisconcept dierenartsen en de medewerkers in hun praktijk de nodige meerwaarde. Maar wat de toegevoegde waarde van Curalis nu echt is, kan uitsluitend verteld worden door dierenartsen die zich inmiddels bij Curalis hebben aangesloten. Zij hebben de fase van wikken en wegen achter de rug en zijn inmiddels ervaringdeskundig.

Klik hiernaast op de naam van een referent en lees de persoonlijke beweegredenen en ervaringen.