De Curalisorganisatie is gericht op kwaliteit en optimale dienstverlening waarbij zorgvuldige en heldere procedures zijn afgesproken om de kwaliteit te borgen. Eventuele knelpunten in de praktijk worden door de Curalisorganisatie gezien en meteen aangepakt.

Curalisdierenartsen ontmoeten elkaar en wisselen voortdurend kennis en ervaringen uit. Zij kunnen gebruik maken van elkaars bijzondere vaardigheden bijvoorbeeld door onderling patiënten door te verwijzen. Bovendien hebben Curalisdierenartsen een gemeenschappelijk documentatiecentrum dat zij ten alle tijden kunnen raadplegen.