Pre-anesthetisch bloedonderzoek kan van levensbelang zijn voor uw dier. Pre-anesthetisch betekent 'voor de anesthesie' of wel voor de algehele narcose. Pre-anesthetisch bloedonderzoek betekent dus bloedonderzoek voor de narcose en dus voor de operatie.

Bij het bloedonderzoek wordt het bloed van uw dier getest. Met de uitslag van deze test krijgen wij een goed beeld van de gezondheidsstatus van uw dier. Mochten we abnormaliteiten vinden in het bloed van uw dier dan laten wij dit u natuurlijk weten en zullen we met u overleggen wat de beste aanpak is. We laten het u natuurlijk ook weten wanneer we bij u dier normale waarden hebben gevonden. Het weten van de normaalwaarde kan voor ons ook erg interessant zijn en voor uw dier zelfs van levensbelang. Bijvoorbeeld als de lever- en nierwaarde van uw dier aan de hoge kant zijn, maar wel binnen de normaalwaarde, is dit belangrijk om te weten. We houden hier dan rekening mee bij het toedienen van de medicijnen. De lever- en nierwaarde geven namelijk aan hoe de stofwisseling van uw dier is en dus hoe de medicijnen en de narcosemiddelen weer worden afgebroken.