Steeds vaker zie je op straat bijzondere honden. Vaak zijn dit honden die lang niet opgemerkt zijn in het westen, maar plaatselijk heel gewoon en bekend zijn. Meestal geen officieel ras, maar vaak wel heel specifiek geselecteerd op bepaalde eigenschappen. Eigenschappen die juist in die specifieke omstandigheden belangrijk zijn. Bijvoorbeeld  een grote waakhond met een dichte vacht uit Slovakije: Slovensky Cuvac. Of een kleine jacht en waakhond uit Congo die niet blaft: de Basenji. Niet blaffen is een oerhond eigenschap, ook wolven blaffen niet..

En zo lopen er over de wereld nog allerlei honden met bijzondere eigenschappen rond die al of niet tot een ras verklaard zijn. Eberhard Trumler, een Oostenrijkse gedragsdeskundige en schrijver was erg geïnteresseerd in oerhonden.Niet altijd tot genoegen van de omwonenden hield hij wolven jakhalzen en dingo’s in roedelvorm bij zijn huis. Zijn boeken zijn nog steeds actueel. Met name zijn kruisingen van Herders en Chow Chow geven een goed beeld van de oerhond-eigenschappen. Hij had een theorie over oerrassen. Zijn theorie was: als ik 2 heel verschillende rassen met elkaar kruis, bijvoorbeeld een heel extroverte, atletische herdershond en een heel introverte geblokte chow, dan zullen de pups weinig genen hetzelfde hebben. Niet qua uiterlijk, niet qua gedrag. Wat ze wel hetzelfde hebben zijn de oergenen, de genen die de oerhond kenmerken. De wolf dus! In zijn boeken heeft hij dit gedrag prachtig omschreven..

Dus liefhebbers van oerhonden, en welke hond is dat nu niet? Lees eens Eberhard Trumler. Immers ook in de liefste poedel schuilt nog een wolfje, maar in de echte oerhonden een wolf.